Budżet obywatelski 2017

Wyniki 2017

Wybrane przez mieszkańców projekty do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2017 r.

Okręg Konsultacyjny nr 1 Wilkowyje
Kwota dla okręgu: 139 332 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Rozbudowa strefy aktywności Wilkowyje

Piotr Zdebel

75 000 zł

100

574

2

Frajda kulturalna - półkolonie letnie
i zimowe w Wilkowyjach

Justyna Czejgis

26 000 zł

58

198

3

Organizacja festynu osiedlowego Pożegnanie Wakacji
w Wilkowyjach

Magdalena Stencel

13 500 zł

57

196

Okręg Konsultacyjny nr 2 Mąkołowiec, Koźlina
Kwota dla okręgu: 152 102 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Festyn na Mąkołowcu

Sławomir Sobociński

15 000 zł

150

886

2

Zakup i montaż koszy na śmieci
na Mąkołowcu i Koźlinie

Arkadiusz Król

12 400 zł

136

743

Okręg Konsultacyjny nr 3 Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 198 863 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Budowa chodnika przy ul. Jodłowej

Mirela Praus

180 000 zł

116

975

Okręg Konsultacyjny nr 4 Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)
Kwota dla okręgu: 125 811 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Remont nawierzchni części
ul. Dzwonkowej - bocznej
od połączenia z ul. Zwierzyniecką

Elżbieta Drabik

125 811 zł

62

557

Okręg Konsultacyjny nr 5 Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele
Kwota dla okręgu: 175 723 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Aktywni razem przy ul. Miodowej rozbudowa placu zabaw
wraz z siłownią

Izabela Kempa

107 000 zł

58

529

2

Renowacja krzyża przy ul. Ligonia

Mariusz Tubacki

43 000 zł

41

390

3

Doposażenie placów zabaw przy
ul. Jaroszowickiej oraz
ul. Przejazdowej

Edyta Danielczyk

18 000 zł

48

260

Okręg Konsultacyjny nr 6 Cielmice, Osiedle Ogrodnik
Kwota dla okręgu: 129 901 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Monitornig obiektów sportowych i placu zabaw przy ul. Cielmickiej

Tadeusz Kopyto

42 954 zł

213

2005

2*

Przystanek przy kapliczce - zagospodarowanie terenu przy kapliczce pw. św. Tekli
przy ul. Jedności

Mariusz Mazur

129 901 zł

201

1953

Okręg Konsultacyjny nr 7 Glinka, Suble
Kwota dla okręgu: 157 506 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców

Magdalena Łochowska-Piotrowicz

110 000 zł

68

480

2

Budowa stacji naprawy rowerów przy siłowni plenerowej
na Sublach

Magdalena Kasperczyk

8 000 zł

27

98

Okręg Konsultacyjny nr 8 Żwaków
Kwota dla okręgu: 130 965 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicach Nowej i Zgody

Marek Gołosz

130 965 zł

142

1390

Okręg Konsultacyjny nr 9 Stare Tychy
Kwota dla okręgu: 165 644 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Wymiana nawierzchni chodnika
przy ul. Damrota

Dariusz Wencepel

165 644 zł

155

1351

Okręg Konsultacyjny nr 10 Paprocany, Osiedla P, O1, T1, W
Kwota dla okręgu: 270 559 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Doposażenie placu zabaw przy
ul. Paprocańskiej oraz przeniesienie i doświetlenie siłowni na
ul. Poziomkową

Józef Wilczek

70 000 zł

256

1974

2

Oświetlenie placu Filipa Nowary

Józef Wilczek

40 000 zł

183

1304

3

Budowa miejsc parkingowych
przy ul. Jagiełły

Józef Wilczek

60 000 zł

90

566

Okręg Konsultacyjny nr 11 Osiedle A
Kwota dla okręgu: 184 570 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Poprawa funkcjonalności i estetyki przy ul. Andersa 1-8 poprzez modernizację wiat śmietnikowych

Magdalena Stolarska

184 570 zł

190

1786

Okręg Konsultacyjny nr 12 Osiedle B
Kwota dla okręgu: 283 454 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Radosne podwórko - budowa placu zabaw i siłowni pomiędzy ulicami Bocheńskiego, Batorego i Bohaterów Warszawy

Urszula Wiśniewska

211 671 zł

431

4000

2*

Parkujemy i poruszamy się bezpiecznie przy ul. Brzozowej 12-16a

Mariusz Pisula

250 000 zł

378

3629

Okręg Konsultacyjny nr 13 Osiedle Balbina
Kwota dla okręgu: 138 998 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Budowa azylu dla pieszych oraz lewoskrętu przy skrzyżowaniu ulic Begonii i Barona

Adam Kafka

40 000 zł

60

585

Okręg Konsultacyjny nr 14 Osiedle C
Kwota dla okręgu: 248 358 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Strefa sportu przy
Szkole Podstawowej nr 11

Ewelina Majewska- Howis

248 358 zł

606

5912

Okręg Konsultacyjny nr 15 Osiedla D, G
Kwota dla okręgu: 295 390 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Modernizacja podwórka przy ulicach Dąbrowskiego 11-13
oraz Dębowej 18-20 i 26-28

Grażyna Dybała

230 000 zł

241

2189

Okręg Konsultacyjny nr 16 Osiedle E
Kwota dla okręgu: 217 956 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Oaza zdrowia dla wszystkich przy I LO przy ul. Korczaka 6

Jarosław Grabowski

168 782 zł

424

4033

Okręg Konsultacyjny nr 17 Osiedla F, Zawiść
Kwota dla okręgu: 204 434 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Zadbajmy o Nasze Otoczenie - budowa siłowni plenerowej przy ulicach Wyszyńskiego oraz Fitelberga

Stefan Ciura, Grzegorz Pisula

35 000 zł

209

2064

Okręg Konsultacyjny nr 18 Osiedle H, Ł
Kwota dla okręgu: 357 675 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala

Mirosława Musiolik

267 000 zł

684

6294

Okręg Konsultacyjny nr 19 Osiedla K, L, Cztery Pory Roku
Kwota dla okręgu: 252 489 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Budowa chodnika do placu zabaw Kinderlandia

Łukasz Wiewióra

45 000 zł

113

995

2

Bieg i skok po zdrowie - szkoła po godzinach. Modernizacja bieżni
i stanowiska do skoku w dal przy Gimnazjum nr 4 i SP 37

Aleksandra Rybicka- Rojek

70 000 zł

94

714

3

Budowa stacji naprawy rowerów na osiedlu Karolina

Michał Kasperczyk

8 000 zł

32

162

4

Organizacja imprez integracyjnych na osiedlach K, L, Cztery Pory Roku

Krzysztof Woźniak

10 500 zł

23

111

Okręg Konsultacyjny nr 20 Osiedla M, U
Kwota dla okręgu: 260 835 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Budowa połączenia drogowego
ul. Młodzieżowej z parkingiem przy
al. Bielskiej

Bogdan Buczek

260 835 zł

366

2891

Okręg Konsultacyjny nr 21 Osiedla N, O
Kwota dla okręgu: 271 498 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Zadbajmy o nasze otoczenie - remont ciągu pieszego przy
ul. Dmowskiego 1-13

Grażyna Malucha

221 000 zł

290

2569

Okręg Konsultacyjny nr 21 Osiedle R
Kwota dla okręgu: 186 302 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Budowa parkingu przy ulicach Jaśkowickiej i Rodakowskiego

Tadeusz Kamiński,
Wiesława Gołosz

186 302 zł

304

2700

Okręg Konsultacyjny nr 23 Osiedla T, W ( część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 242 265 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Remont chodników przy
ul. Wieniawskiego wraz
z parkingami

Anna Łodyga,
Zdzisław Banasik

235 427 zł

702

6893

Okręg Konsultacyjny nr 24 Osiedla Z, Z1
Kwota dla okręgu: 209 359 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza

Barbara Kańtor

209 359 zł

536

5171

* dodatkowy projekt wprowadzony na listę w nagrodę za wysoką frekwencję w głosowaniu w danym Okręgu Konsultacyjnym

Co to jest Budżet Partycypacyjny?

Budżet partycypacyjny to wydzielona część budżetu miasta, o której bezpośrednio decydują mieszkańcy. W przypadku Tychów jest to 5 mln złotych rozdzielonych pomiędzy osiedla/dzielnice połączone w 24 okręgi konsultacyjne!

W tyskim budżecie partycypacyjnym mieszkańcy zgłaszają propozycje jednorocznych projektów, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w ich sąsiedztwie.

Projekty weryfikowane są przez fachowców i dyskutowane z ich autorami w celu ustalenia ostatecznego kształtu. Wszystkie pomysły możliwe do wprowadzenia w życie zostaną poddane pod powszechne głosowanie. Projekty, które otrzymają największe poparcie zostaną wpisane do budżetu miasta na 2017 r.

Etap 1: Zgłaszanie projektów

1-31 marca 2016 r.

Pomysł może zgłaszać każdy mieszkaniec okręgu konsultacyjnego, który ukończył 16 lat.

Projekty można zgłaszać od 1 do 31 marca 2016 r. na specjalnie przygotowanych formularzach.

Etap 2: Weryfikacja zgłoszonych projektów

1 kwietnia - 31 maja 2016 r.

Zgłoszone projekty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez właściwe wydziały i jednostki Urzędu Miasta Tychy.

Etap 3: Spotkania z mieszkańcami 24 okręgów konsultacyjnych

1-30 czerwca 2016 r.

Zgłoszone projekty zostaną omówione podczas spotkań urzędników z autorami projektów i mieszkańcami z 24 okręgów konsultacyjnych i przedyskutowane z ich autorami w celu ustalenia ostatecznego kształtu. Powstanie lista projektów, która zostanie oddana pod głosowanie. W przypadku uznania projektu za niemożliwy do zrealizowania autorzy projektów otrzymają wyjaśnienie i ewentualne sugestie alternatywnych rozwiązań.

Etap 4: Głosowanie mieszkańców na projekty

16 - 23 września 2016 r.

  • Głosować można osobiście, korespondencyjnie lub elektronicznie. Każdy mieszkaniec dysponuje 10 punktami do rozdzielenia pomiędzy poszczególne projekty.
  • W głosowaniu udział biorą mieszkańcy danego okręgu konsultacyjnego, którzy ukończyli 16 lat.
  • Na projekty z listy dla danego okręgu konsultacyjnego mogą głosować wyłącznie mieszkańcy danego okręgu.
  • Głosowanie odbywa się we wszystkich okręgach jednocześnie od piątku do piątku, w tym bezpośrednio i korespondencyjnie w dni robocze, natomiast elektronicznie od piątku do piątku.
  • Projekty, które otrzymają najwięcej głosów zostaną wprowadzone do budżetu miasta i zrealizowane.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X