Informacje ogólne

Konsultacje społeczne są procesem pozwalającym na współpracę przedstawicieli organizacji pozarządowych z samorządem. Konsultacje stanowią obopólną korzyść, zarówno dla NGO - ponieważ mogą wypowiedzieć się na dany temat i przedstawić swoje stanowisko w danej sprawie, jak i dla samorządów - które dzięki włączeniu się mieszkańców w proces mogą uzyskać większą ilość informacji oraz inny mniej biurokratyczny punkt widzenia danej sprawy, który może przerodzić się w konkretne rozwiązania.

Akty prawa lokalnego muszą być obligatoryjnie wyłożone do konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Zachęcamy do wyrażania uwag i opinii na temat przedstawianych dokumentów - strategii, programów, projektów uchwał, itp.

.

W Tychach konsutkacje z organizacjami pozarządowymi reguluje poniższa uchwała:

UCHWAŁA NR XLIV/828/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

.

Do pobrania:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X