POPRZEDNIA EDYCJA: Budżet obywatelski 2019

Wyniki 2019

Okręg Konsultacyjny nr 1 Wilkowyje
Kwota dla okręgu: 142 128 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Coolturalne jazdy Wilkowyjan – cykl wycieczek kulturalno-edukacyjnych

30 000 zł

778

2

Animator sportowy – pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży

18 596 zł

663

3

Zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 66

30 028 zł

625

4

Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe promujący zdrowy styl życia

16 500 zł

553

5

Alternatywa na nudę czyli warsztaty aktywnego seniora 47 000 zł

305

Okręg Konsultacyjny nr 2 Mąkołowiec, Koźlina
Kwota dla okręgu: 156 475 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy ul. Gilów

106 000 zł

1882

2

Festyn na Mąkołowcu

18 000 zł

514

3

Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu na Mąkołowcu

11 700 zł

287

4

Spotkania integracyjne dla seniorów

15 000 zł

201

Okręg Konsultacyjny nr 3 Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 204 473 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24

170 000 zł

2191

2

Kino letnie w Czułowie

12 000 zł

442

3

Dzień Dziecka na Czułowie

12 000 zł

358

4

Mikołajki na Czułowie

10 000 zł

184

Okręg Konsultacyjny nr 4 Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)
Kwota dla okręgu: 127 887 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłwiec

20 000 zł

1181

2

Progi zwalniające na ul. Marzanny

65 000 zł

589

3

Poprawiamy bezpieczeństwo – montaż luster drogowych na skrzyżowaniu ul. Marzanny i ul. Jaskrów

5 000 zł

414

4

Festyn rodzinny - integracja mieszkańców w dzielnicy Wartogłowiec

15 500 zł

314

5

Montaż koszy na śmieci na ul. Stokrotek i ul. Dziewanny 2 800 zł

128

6 Montaż tablicy informacyjnej przy ul. Dzwonkowej 3 000 zł 102
7 Osiedlowy Dzień Seniora 6 000 zł 85
8 Wybrukowanie zatoki autobusowej na ul. Paproci 90 000 zł 127

Okręg Konsultacyjny nr 5 Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele
Kwota dla okręgu: 179 192 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Budowa oświetlenia boiska przy ul. Jaroszowickiej

137 000 zł

3582

2

Półkolonie letnie na JUW-e

27 000 zł

282

3

Majówka – festyn na JUW-e

15 000 zł

115

Okręg Konsultacyjny nr 6 Cielmice, Osiedle Ogrodnik
Kwota dla okręgu: 130 727 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Wymiana nawierzchni placu zabaw oraz remont urządzeń zabawowych na terenie ZSP nr 2

125 000 zł

3589

2

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Cielmickiej

65 350 zł

1879

Okręg Konsultacyjny nr 7 Glinka, Suble
Kwota dla okręgu: 158 933 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Remont i budowa chodników przy ul. Harcerskiej i ul. Hetmańskiej

70 000 zł

473

2

100 wonnych bzów i jaśminów

11 000 zł

401

3

Budki dla ptaków w Parku Suble

4 500 zł

310

4

Budowa oświetlenia przy ul. Hetmańskiej

30 000 zł

142

Okręg Konsultacyjny nr 8 Żwaków
Kwota dla okręgu: 127 887 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Montaż ławek, koszy i wiat przystankowych na Żwakowie

74 000 zł

1533

2

Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nowej i ul. Zgody

45 000 zł

1480

Okręg Konsultacyjny nr 9 Stare Tychy
Kwota dla okręgu: 166 837 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Remont chodnika przy ul. Starokościelnej

120 837 zł

1396

2

Budowa stacji naprawy rowerów przy ul. Hlonda

10 000 zł

436

3

Festyn Starotyski

30 000 zł

417

4

Starotyski Dzień Seniora

6 000 zł

230

Okręg Konsultacyjny nr 10 Paprocany, Osiedla P, O1, T1, W (część wschodnia)
Kwota dla okręgu: 270 993 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Budowa oświetlenia w parku św. Franciszka i Klary oraz w rejonie ul. Poziomkowej 14-58

98 000 zł

5567

2

Remont parkingu przy al. Piłsudskiego 100-110

115 000 zł

1879

3

Wymiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Dymarek

50 800 zł

1874

Okręg Konsultacyjny nr 11 Osiedle A
Kwota dla okręgu: 183 748 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a

63 748 zł

2848

2

Zielony plac dla rodzin – zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctowskiego 3-3b

115 000 zł

1986

3

Osiedlowy Dzień Seniora

5 000 zł

330

Okręg Konsultacyjny nr 12 Osiedle B
Kwota dla okręgu: 281 801 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10 - 20

268 000 zł

2490

Okręg Konsultacyjny nr 13 Osiedle Balbina
Kwota dla okręgu: 140 073 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Sportowe półkolonie na Balbinie

78 680 zł

913

2

Chodniki dla pieszych – montaż słupków drogowych

13 000 zł

491

3

Budowa stacji napraw rowerów przy placu zabaw

11 500 zł

189

4

Piknik rodzinny – bezpieczne wakacje na Balbinie

15 500 zł

171

5

Aktywna mama – gimnastyka dla mam z dziećmi na placu zabaw na os. Balbina

7 854 zł

67

6

Rodzinny rajd rowerowy Balbiny

7 700 zł

19

Okręg Konsultacyjny nr 14 Osiedle C
Kwota dla okręgu: 244 822 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Szkoła na sportowo – budowa bieżni i skoczni na terenie SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej 4

144 000 zł

5397

2

Remont placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego 5

100 822 zł

1002

Okręg Konsultacyjny nr 15 Osiedla D, G
Kwota dla okręgu: 289 833 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Remont placu zabaw przy al. Niepodległości 194-200

120 000 zł

2264

2

Budowa placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Dąbrowskiego 29  i ul. Dębowej 42-48

120 200 zł

2055

Okręg Konsultacyjny nr 16 Osiedle E
Kwota dla okręgu: 215 853 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Miejska Akademia Atletyki

Michał Kania

215 000 zł

2841

Okręg Konsultacyjny nr 17 Osiedla F, Zawiść
Kwota dla okręgu: 203 202 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Zadbajmy o nasze otoczenie - budowa placu zabaw i miejsc parkingowych przy ul. Fitelberga 15-29

201 057 zł

6337

Okręg Konsultacyjny nr 18 Osiedle H, Ł
Kwota dla okręgu: 353 068 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Budowa parkingu wraz z remontem drogi wewnętrznej przy ul. Hańczy

353 068 zł

6801

Okręg Konsultacyjny nr 19 Osiedla K, L, Cztery Pory Roku
Kwota dla okręgu: 256 901 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

SP nr 37 z technologią od pierwszaka do seniora

230 000 zł

12434

2

Montaż ławki solarnej na os. K przy ul. Konecznego

20 000 zł

504

3

Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców os. K, L, Cztery Pory Roku

26 600 zł

467

Okręg Konsultacyjny nr 20 Osiedla M, U
Kwota dla okręgu: 255 184 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Remont nawierzchni parkingu przy ul. Dmowskiego

254 980 zł

5953

Okręg Konsultacyjny nr 21 Osiedla N, O
Kwota dla okręgu: 267 730 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Remont boiska dla mieszkańców na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego 21

250 000 zł

6376

Okręg Konsultacyjny nr 21 Osiedle R
Kwota dla okręgu: 185 316 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Bezpieczne przejście dla pieszych przez ul. Stoczniowców 70

180 000 zł

3137

Okręg Konsultacyjny nr 23 Osiedla T, W (część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 240 355 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Remont nawierzchni drogi przy ul. Witosa 8-22

60 000 zł

3488

2

Budowa skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja 1

65 300 zł

2839

3 Doposażenie placu zabaw pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7 110 000 zł

2722

Okręg Konsultacyjny nr 24 Osiedla Z, Z1
Kwota dla okręgu: 208 500 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Doświetlenie ciągów komunikacyjnych na osiedlu Z

72 000 zł

2377

2

Budowa chodnika do placów zabaw przy SP nr 40

104 000 zł

2190

 

Na czerwono zaznaczone zostały projekty wprowadzone na listę w nagrodę za wysoką frekwencję w głosowaniu w danym Okręgu Konsultacyjnym.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X