Informacje ogólne

Czym są konsultacje społeczne?


Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp.
od mieszkańców miasta, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki działań proponowanych przez Urząd Miasta i jego podmioty.

Jakie akty prawne są bezpośrednią podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych w samorządzie?


W przypadku konsultacji społecznych z mieszkańcami obowiązują:

UCHWAŁA NR XXXII/617/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy https://bip.umtychy.pl/uchwaly-rady-miasta/75017

ZARZĄDZENIE NR 0050/443/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami przez wydziały Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta Tychy oraz wzory wniosków i ogłoszenia o przeprowadzenie konsultacji, a także wzór raportu z przeprowadzonych konsultacji

https://bip.umtychy.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/75101


ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku
ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku
ustawa samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 roku.

W przypadku konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi w mieście obowiązuje UCHWAŁA NR 0150/XLVI/1036/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Uchwałę można znaleźć pod linkiem: https://bip.umtychy.pl/uchwaly-rady-miasta/6884

Jakie są ogólne zasady konsultacji społecznych?

Dobra wiara
Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.
Powszechność
Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd.
Przejrzystość
Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd.
Responsywność
Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych.
Koordynacja
Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje politycznie i organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji.
Przewidywalność
Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły.
Poszanowanie interesu ogólnego
Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X