DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miasta Tychy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848 z późn. zm.) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej RAZEM TYCHY.

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-31.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-28.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23.
Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Do oceny dostępności cyfrowej wykorzystano skanery Tingtun Checker oraz AChecker.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Nawigacja

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • TAB - przejście do następnego odnośnika lub pola wprowadzania danych,
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego odnośnika lub pola wprowadzania danych,
 • ENTER - wykonanie domyślnej akcji, uruchomienie zaznaczonego odnośnika.

Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Tychy, Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

 • główne od al. Niepodległości – nie posiada schodów, z obu stron znajdują się podjazdy
 • dodatkowe od strony Parku Miejskiego im. Solidarności – posiada schody oraz podjazd

Do Wydziału Gospodarki Lokalowej prowadzi osobne wejście od strony zachodniej Parku Miejskiego im. Solidarności.

Do Pawilonu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego prowadzi chodnik. Wejście po schodach albo z wykorzystaniem platformy dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • nad wejściem głównym znajduje się specjalny głośnik TOTUPOINT – naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • przed budynkiem są 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • na parterze usytuowane jest Biuro Obsługi Klienta, przez które można przejechać na wózku,
 • po prawej stronie od wejścia głównego dostępny jest wideofon CISCO E20 – system komunikacji niewerbalnej, polegający na bezpłatnym udostępnieniu on-linie usługi tłumacza języka migowego w godzinach otwarcia urzędu,
 • na parterze znajdują się toalety z kabinami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek wyposażony jest w 3 windy, w tym jedną dostosowaną do przewożenia osób na wózkach,
 • do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada:

 • oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 • oznaczeń kontrastowych,
 • pętli indukcyjnych.

Wydział Remontów Urzędu Miasta Tychy, Aleja Marszałka Piłsudskiego 12, 43–100 Tychy

 • do budynku prowadzą 2 wejścia:
  • główne po północnej stronie budynku, zlokalizowane od alei Marszałka Piłsudskiego:
   • wchodzi się z poziomu chodnika,
   • posiada wiatrołap oraz dwie pary drzwi z samozamykaczami,
   • z wejścia głównego dostajemy się do pomieszczenia recepcji,
   • z holu można dostać się na dwie klatki schodowe do których prowadzą schody bez najazdów oraz wind dla osób niepełnosprawnych,
  • dodatkowe od strony zachodniej w tzw. Patio (od strony Tyskich Hal Targowych):
   • znajdują się trzy stopnie,
   • wejście prowadzi bezpośrednio na klatkę schodową ewakuacyjną,
   • bez windy,
 • w budynku brakuje:
  • dostosowań dla osób niepełnosprawnych takich jak pochylnie, windy czy systemy głosowe (budynek nie jest wyposażony w głośnik TOTUPOINT),
  • toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych,
  • oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego,
  • pętli indukcyjnej,
 • parking przed budynkiem przynależy do Tyskich Hal Targowych, gdzie wyznaczono 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych,
 • na parterze znajduje się recepcja wraz z miejscem obsługi osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Tychy, ul. Budowlanych 59, 43–100 Tychy

 • do budynku prowadzi główne wejście – od parkingu ul. Kochanowskiego i wejście od strony zaplecza (strona zachodnia budynku od ul. Barona),
 • wejście główne nie posiada schodów, do budynku wchodzi się z poziomu chodnika,
 • przed wejściem od strony zachodniej jest 1 stopień,
 • przed budynkiem na parkingu wyznaczono 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych,
 • Wydział posiada Biuro Obsługi Klienta przystosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich,
 • brak pętli indukcyjnej,
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego, nie ma tłumacza języka migowego,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Najbliższa toaleta znajduje się w budynku przylegającym do Wydziału przy ul. Budowlanych 59. Tam również nad wejściem głównym znajduje się głośnik TOTUPOINT – naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Tychy, ul. Budowlanych 67, 43–100 Tychy

 • jedno wejścia od strony południowo zachodniej od ul. Barona,
 • do drzwi prowadzi podjazd,
 • referat posiada Biuro Obsługi Klienta oraz poczekalnie pozwalające na poruszanie się na wózku,
 • w Biurze Obsługi znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • obok budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • budynek nie jest wyposażony w głośnik TOTUPOINT, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego,
 • brak pętli indukcyjnej.

Miejski Rzecznik Konsumentów, Wydział Budownictwa, Miejski Konserwator Zabytków, Referat Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Kontroli, Nieodpłatna Pomoc Prawna – Balbina Centrum, ul. Barona 30, 43–100 Tychy

 • budynek posiada dwa wejścia:
  • główne od strony wschodniej (parking przy ul. Barona), wyposażone w schody i podjazd,
  • od strony północnej (przy ul. Barona), nie posiada schodów, wchodzi się z poziomu chodnika. Dodatkowo występują dwa wyjścia ewakuacyjne po stronie południowej,
 • nad wejściem głównym znajduje się specjalny głośnik TOTUPOINT – naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące,
 • do budynku przylega parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych,
 • na parterze usytuowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek wyposażony jest w dwie windy, w tym jedna dostosowana do przewozu osób poruszających się na wózkach. Windy nie zapewniają możliwości ewakuacji w czasie pożaru (nie są to windy pożarowe),
 • do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego,
 • brak pętli indukcyjnej.

Nieodpłatna pomoc prawna, Plac Św. Anny 4, 43–100 Tychy

 • budynek posiada jedno wejście od strony placu św. Anny,
 • do wejścia prowadzą schody bez pochylni i platformy dźwigowej,
 • punkt usytuowany jest na parterze budynku,
 • przed drzwiami są 3 stopnie,
 • nie ma możliwości przemieszczania się osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
 • budynek nie jest wyposażony w głośnik TOTUPOINT, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego,
 • brak pętli indukcyjnej,
 • w rejonie budynku zlokalizowany jest parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Straż Miejska, ul. Budowlanych 67, 43–100 Tychy

 • budynek posiada jedno wejścia od strony wschodniej przy ul. Barona,
 • nie posiada schodów,
 • do budynku wchodzi się z poziomu chodnika,
 • sekretariat znajduje się na 1 piętrze do którego prowadzą schody,
 • brak windy,
 • brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku przylega parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • budynek nie jest wyposażony w głośnik TOTUPOINT, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego.

Dyżurka Straży Miejskiej, dworzec PKP, ul. Gen. Andersa 19, 43–100 Tychy

 • budynek posiada dwa wejścia:
  • główne od strony wschodniej przy ul. Dworcowej,
  • drugie od strony północnej (przy zejściu do tunelu) przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
 • oba wejścia umiejscowione są na poziomie „0” (brak schodów i podjazdów), dodatkowo występuje wejście od strony wschodniej z którego można przejść do hali dworca,
 • nad wejściem od strony tunelu znajduje się specjalny głośnik TOTUPOINT – naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące,
 • budynek wyposażony jest w schodołaz (zlokalizowany w dyżurce Straży Miejskiej) umożliwiający transport osób poruszających się na wózkach inwalidzkich po schodach prowadzących na perony,
 • obok budynku znajduje się parking wielopoziomowy z miejscami dla osób niepełnosprawnych,
 • na parterze po prawej stronie za kasami biletowymi znajduje toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • parter dostosowany do ruchu na wózkach,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Agnieszką Kryńską, adres poczty elektronicznej: , numer telefonu: 32 776 34 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu przysługuje każdemu. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej której dotyczy,
 • sposób kontaktu.

Żądanie jesteśmy zobowiązani zrealizować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszący żądanie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, wraz z informacją kiedy jego realizacja będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możemy zaproponować inny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub innego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Jeżeli żadne z zaproponowanych rozwiązań nie spełnią oczekiwań, można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X