Konsultacje 3/2023

Prezydent Miasta Tychy informuje o rozpoczęciu w dniu 15 marca 2023 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/926/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie powołania Tyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu

 Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 15 marca – 29 marca 2023 r.

.

Jednostka organizacyjna, wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:

Wydział Obsługi Rady Miasta Urzędu Miasta Tychy

Niepodległości 49 p. 304, 43-100 Tychy

Iwona Roztropowicz

tel.: (32) 776 33 04, e-mail:

.

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 2 ogłoszenia.

Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

- odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,

- pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

.

BIP

RAPORT

BIP

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X