Konsultacje 23/2022

Prezydent Miasta Tychy informuje o rozpoczęciu w dniu 28 grudnia 2022r. konsultacji opracowanego dokumentu pn: „Projekt aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  i paliwa gazowe dla miasta Tychy”

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 28 grudnia 2022 r. – 11 stycznia 2023 r.

Jednostka organizacyjna wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Urząd Miasta Tychy

Niepodległości 49, 43-100 Tychy

tel. (32) 776 38 34

adres e-mail:

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 2 ogłoszenia, do dnia zakończenia konsultacji.

Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu uchwały oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,

b) pełną nazwę organizacji pozarządowych, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

BIP

WYNIKI

BIP

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X