Konsultacje - MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2018 ROK

Prezydent Miasta Tychy informuje o rozpoczęciu w dniu 26 października b.r. konsultacji projektu MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2018.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

26 października – 9 listopada 2017 roku

Jednostka organizacyjna, wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:

Referat Polityki Społecznej Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy

Adres: al. Niepodległości 49 p. 511, 43-100 Tychy

Małgorzata Tomaszewska

Tel.:                 32 776 35 71

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

  • Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
  • Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
  1. odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
  2. pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.
"

Załączniki:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X