Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/802/18

w sprawie ustalenia dla miasta Tychy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych

Termin rozpoczęcia – zakończenia konsultacji:
30 lipca – 13 sierpnia 2018 r. 

Jednostka organizacyjna, wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:
Wydział Działalności Gospodarczej
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
Tel. (32) 776 33 03
Fax.: (32) 776 33 32

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
1)    Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
2)    Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
a)    odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą (tj. rozdziału, ustępu, punktu, litery, tiretu) wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
b)    pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

 

dokumenty w załączeniu oraz na stronie

Załączniki:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X