Konsultacje 10/2019

Zaproszenie do konsultacji uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Prezydent Miasta zaprasza wszystkich mieszkańców, w tym również organizacje pozarządowe do konsultacji uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

w trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje przeprowadzane są w terminie od 20 maja do 3 czerwca 2019 r. w formie:  

 • zgłaszania uwag w formie pisemnej i elektronicznej w trakcie trwania konsultacji. Pisma można złożyć w formie tradycyjnej -  do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy lub elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (ePUAP: /UMTychy/skrytka_) lub poprzez niżej zamieszczony formularz zgłoszeniowy.
 • dyżuru merytorycznego pracownika Wydziału Obsługi Rady Miasta w dniach: 23.05.2019 r. (czwartek) oraz 30.05.2019 r. (czwartek) w godzinach od 15.00- 17.30 w budynku Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49,
  (III piętro, pokój 304). Z projektem przedmiotowej uchwały można się także zapoznać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy lub na stronie razemtychy.pl (w załączeniu do niniejszego artykułu).
 • Sposób wnoszenia uwag i opinii:

  1)  Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.

  2)  Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

  a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,

  b) pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Obsługi Rady Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy – III piętro, pokój 304 , e-mail: , tel. 32 776-33-04

 

Projekt na stronie BIP, na platformie konsultacji TU i w załączeniu

 

Załączniki:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X