Konsultacje z NGO

Konsultacje 17/2022

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy na lata 2023 - 2027”

Konsultacje 16/2022

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedli H i Ł pomiędzy ulicami: Stoczniowców’70, Harcerską, Żwakowską, al. Bielską oraz Parkiem Jaworek w Tychach

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
2 listopada br. – 1 grudnia br.

Wyniki z II etapu konsultacji w sprawie projektu uchwały Program Współpracy na rok 2023

W trakcie konsultacji nie zgłoszono uwag

Informacja - WYDŁUŻONY TERMIN KONSULTACJI

UWAGA! WYDŁUŻONY TERMIN KONSULTACJI

Prezydent Miasta Tychy informuje o wydłużenie terminu trwania konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2023

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - konsultacje 13/2022

Konsultacje przeprowadzono w trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X