Konkursy

Filtruj: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Wyniki konkursu - klub kibica

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszwchniania kultury fizycznej.

Wyniki konkursu w ramach Programu POPŻ

Został rozstrzygnięty konkurs na zadanie publiczne: Dystrybucja żywności do osób i rodzin najbardziej potrzebujących oraz prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku

w zakresie:

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Komunikat do otwartego konkursu ofert ogłoszonego 18 stycznia 2022 roku

 

Informuję, że jako organizator konkursu wydłużam termin składania ofert na zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - prowadzenie sklepu socjalnego wraz z klubokawiarnią do dnia 18  lutego 2022 roku. Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian. Zmiana terminu dotyczy konkursu umieszczonego pod adresem https://bip.umtychy.pl/otwarte-konkursy-ofert/1376.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X