Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie promocji i organizacji wolontariatu oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Pełna treść Ogłoszenia znajduje się w załączeniu oraz na stronie BIP. Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się z pełną treścią Ogłoszenia.

Termin, miejsce i sposób składania ofert

  1. Ofertę, należy przygotować i wysłać w elektronicznym Generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie:
  2. ofertę należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2022 roku w Urzędzie Miasta Tychy, Wydział Spraw Społecznych pokój 509 przy al. Niepodległości 49, lub przesłać pocztą lub poprzez ePUAP.
  3. w przypadku składania oferty osobiście, dokument należy złożyć w zamkniętej kopercie. Składając ofertę za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Tychach, nie data nadania w urzędzie pocztowym;
  4. Oferta powinna zostać podpisana przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z KRS lub innym rejestrem/ewidencją lub pełnomocnictwem. Podpis powinien umożliwić weryfikację osób.
  5. Oferty złożone w Generatorze wniosków eNGO, bez złożenia ich papierowo/ePUAP w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Złożona oferta musi posiadać taką samą sumę kontrolną jak ta, przygotowana w Generatorze.
  • Ewentualne załączniki muszą być dołączone zarówno w generatorze jak i w złożonej ofercie

 

Strona BIP

Treść ogłoszenia

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X