Poniżej ciekawe ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Niemal 4,5 mln zł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu "Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte  konkursy  ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” - edycja 2016. Zakres konkursów obejmuje projekty z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.
 
Te konkursy to:

    Aktywne postawy młodzieży - podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska - edycja 2016. Na jego realizację przeznaczono 949 tys. zł.
    Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego - edycja 2016. Na jego realizację przeznaczono 2 mln zł.
    Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego - edycja 2016. Na jego realizację przeznaczono 1,4 mln zł

 http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2016/otwarte--konkursy--ofert-w-ramach-programu-aktywne-formy-przeciwdzialania-wykluczeniu-spolecznemu--nowy-wymiar-2020---edycja-2016/"

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X