Baza Ngo

Stowarzyszenie "Rodzina i Tożsamość"

Miasto: Tychy
Adres: Tychy, ul. Kościelna 97
Forma prawna: Stowarzyszenie rejestrowane w KRS
Numer KRS / inny: 0000982003
OPP: Nie
Prowadzenie działalności gospodarczej: Nie
Adres korespondencyjny: Tychy, ul. Kościelna 97
Cele statutowe: A. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA WARTOŚCI KATOLICKICH, NARODOWYCH, PATRIOTYCZNYCH ORAZ KRZEWIENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. B. KULTYWOWANIE I PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWYCH I REGIONALNYCH ORAZ PAMIĘCI O POSTACIACH I MIEJSCACH WAŻNYCH DLA REGIONU I OJCZYZNY. C. POSZANOWANIE SUWERENNOŚCI NASZEGO KRAJU, JEGO TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ I NARODOWEJ. D. OCHRONA DOBREGO IMIENIA PAŃSTWA I NARODU POLSKIEGO W KRAJU I ZA GRANICĄ. E. AKTYWIZACJA I INTEGROWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. F. DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, ZE SZCZEGÓLNYM ZAAKCENTOWANIEM DZIEDZIN ZWIĄZANYCH Z EDUKACJĄ, DZIEDZICTWEM KULTUROWO-HISTORYCZNYM I SPORTEM. G. PROMOWANIE RODZINY OPARTEJ NA TRADYCYJNYCH WARTOŚCIACH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI RODZIN WIELODZIETNYCH. H. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OBRONY TOŻSAMOŚCI RODZINY I MAŁŻEŃSTWA, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA I PRAW DZIECKA. I. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POPRAWY BEZPIECEŃSTWA SPOŁECZENOŚCI LOKALNEJ, W TYM BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO, ZDROWOTNEGO I EKONOMICZNEGO. J. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH K. DZIAŁANIE NA RZECZ OBRONY WOLNOŚCI SŁOWA, WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA. L. PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI ŚRODOWISK POLONIJNYCH ORAZ POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH POZA GRANICAMI OJCZYZNY. M. PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM ZJAWISKOM SPOŁECZNYM TAKIM JAK: UZALEŻNIENIA, PRZEMOC, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE. N. POGŁĘBIANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ, POPULARYZACJA POSTAW PROEKOLOGICZNYCH. O. PROMOCJA IDEI ZDROWEGO SPOŁECZEŃSTWA I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA. P. PROMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I DEMOKRACJI. Q. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU. R. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA. S. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA.
NIP: 6462997611

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X