Zarząd Województwa przyjął projekt Programu Współpracy Samorządu Woj. Śląskiego z organizacjami

Do 26 września można zgłaszać uwagi do zaproponowanego projektu Programu. Jak to zrobić?

Wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie urzędu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres . Ponadto uwagi można zgłosić osobiście w Wydziale Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pok. 362, w godzinach pracy urzędu.

Więcej informacji o trwających konsultacjach projektu Programu, dostępnych jest na stronie BIP urzędu: http://bit.ly/2NLtliO

Minimalna kwota zaplanowana na realizację Programu to 8 000 000 zł, jednak jak pokazują dotychczasowe działania Samorządu Województwa, przeznaczane na to fundusze co roku są niemal dwukrotnie większe.
Wdrożeniem Programu zajmą się wydziały Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne. Najważniejsza zmiana w porównaniu z obecnie obowiązującym programem współpracy to liczba zadań priorytetowych. W 2018 roku wyznaczono trzy: budowanie relacji społecznych opartych o humanitaryzm, równe traktowanie oraz przeciwdziałanie przemocy i mowie nienawiści, działanie na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego a także kreowanie polityki młodzieżowej i rozwoju współpracy międzypokoleniowej, jako stymulatora rozwoju gospodarczego i społecznego województwa. Na kolejny rok przewidziany został jeden jednak bardzo ważny cel, jakim będzie wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest ważnym elementem funkcjonowania samorządu, przede wszystkim ze względu na korzyści, jakie niesie ona dla jego mieszkańców. To nie tylko szansa na większe zaangażowanie w sprawy regionu, ale również okazja do promowania obywatelskiej postawy, szansa na wzrost partycypacji i świadomości mieszkańców regionu. Korzyści płynące z tej współpracy są obopólne, zarówno dla III sektora, który włączany jest w działania województwa, oraz oczywiście dla mieszkańców, którzy są najważniejszymi beneficjentami każdego przedsięwzięcia wynikającego z tej współpracy.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X