Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tychach na lata 2022-2027

Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tychach na lata 2022-2027.

Zasięg konsultacji

Ogólnomiejski

Formy konsultacji

Zbieranie uwag w formie:

  • pisemnej na adres: Prezydent Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, ePUAP:/UMTychy/skrytka. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • elektronicznej na stronie internetowej razemtychy.pl w zakładce konsultacje społeczne,

Dyżur telefoniczny pracownika merytorycznego,

  • udostępnianie niezbędnej dokumentacji sprawy w Wydziale Spraw Społecznych
    i Zdrowia (V piętro, pok. 511a), po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel.: 32/776 35 11.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 5 września 2022 r.

Czas trwania konsultacji: 5 września 2022 r. - 19 września 2022 r., w tym:

  • dyżur telefoniczny pracownika merytorycznego w dniu 15 września 2022 r. w godzinach od 15.00 do 17.00, pod nr tel. 32/776 35 11,
  • udostępnienie dokumentacji:

-  w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia (V piętro, pok. 511a), po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel.: 32/776 35 11,  w terminie od 5 do 19 września 2022 r.,

-  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Urząd Miasta » Wydziały » Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia » informacje),

- na stronie internetowej  (zakładka: »Konsultacje Społeczne).

Nazwa i adres właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Urząd Miasta Tychy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy

tel. 32 776 35 11, email:

BIP

RAPORT

Raport z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tychach na lata 2022-2027

W ramach konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii dotyczących przedmiotowego projektu uchwały.

https://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-um/informacje/5576

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X