Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla C

Informujemy, że rozpoczynamy konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla C w rejonie ulic: Harcerskiej, Cienistej, Alei Niepodległości, Grota-Roweckiego i linii kolejowej w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 Zrzut ekranu 2022 06 06 150652

Projekt planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 14 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. Można zapoznać się z nim:

  • w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49 (VII piętro, pokój 701) w godzinach pracy Urzędu,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne » 2022 Czerwiec).

Zapraszamy na dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego. Odbędzie się ona 30 czerwca 2022 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Miasta Tychy, w sali nr 102 na pierwszym piętrze,

Istnieje możliwość składania uwag do 28 lipca 2022 r. Uwagi muszą być złożone na piśmie z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy kierować do Prezydenta Miasta Tychy w formie:

  • tradycyjnej – na adres: Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
  • elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap: /UMTychy/skrytka), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • poczty elektronicznej wysłanej na adres: .

Szczegóły dotychczasowych działań można odnaleźć na stronie https://razemtychy.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-zakonczone/3621-konsultacje-spoleczne-dotyczace-zagospodarowania-przestrzennego-osiedla-c

Informacja o ochronie danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne» 2022 Czerwiec).

Przystąpienie do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag dostępne na stronie BIP

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X