Konsultacje w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020”

Na podstawie Uchwały nr XXXII/617/2021 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy przeprowadza się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z  realizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020”.

  1. Przedmiot konsultacji

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z  realizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020”.

  1. Zasięg konsultacji

Ogólnomiejski

  1. Formy konsultacji
  • pisemna na adres: Urząd Miasta Tychy, Wydział Komunalny Ochrony środowiska i Rolnictwa
    al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: ePUAP:/UMTychy/skrytka, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • elektroniczna za pośrednictwem poczty e-mail, na adres:
  1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 21 luty 2022r.
  1. Czas trwania konsultacji: 21 luty 2022r. – 7 marzec 2022r.
  1. Nazwa i adres właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje

Urząd Miasta Tychy, Wydział Komunalny Ochrony środowiska i Rolnictwa al. Niepodległości 49,
43-100 Tychy, tel. 32 776 38 06 email:

BIP

UCHWAŁA

BIP

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X