Konsultacje dotyczące zagospodarowania nowego centrum miasta

Zakończyły się konsultacje dotyczące zagospodarowania nowego centrum miasta.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Tychy został przyjęty przez Radę Miasta Tychy Uchwałą Nr LIII/1003/23 z dnia 28 września 2023 r.
Z informacjami o udziale społeczeństwa w postępowaniu można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Tychy - link: https://bip.umtychy.pl/obwieszczenia/zagospodarowanie-przestrzenne/38557 

Wyłożenie planu miejscowego do publicznego wglądu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum miasta Tychy wyłożony jest do publicznego wglądu od 18 lipca do 18 sierpnia br. na stronie BIP: https://bip.umtychy.pl/obwieszczenia/zagospodarowanie-przestrzenne/38412 oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 18 lipca 2023 r. do 1 września 2023 r.

Formy konsultacji:
  • Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Miasta Tychy, w sali 102, piętro I, o godzinie 16:00.
  • Uwagi można wnosić w terminie do 1 września 2023 r.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania lub siedziby oraz adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie: [5]
• pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
• elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
• poczty elektronicznej wysłanej na adres: .
Nazwa i adres właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje wraz z danymi kontaktowymi:
Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701, e-mail: tel. 32 776 3768

Archiwalne informacje:
Ankietę można wypełnić do 31 stycznia 2022 roku
Ankieta dostępna jest również do pobrania poniżej.
Po wypełnieniu ankiety mogą ją Państwo zwrócić:
- w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49,
- elektronicznie (przesyłając skan lub zdjęcie) na adres mailowy:
Więcej informacji o konsultacjach mogą Państwo uzyskać pisząc na powyższy adres mailowy lub pod numerem telefonu 32 776 3768.
.
.
Nowe Centrum Tychów

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X