Raport z konsultacji MPZP dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje – etap III

Raport z konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach - etap III

 Konsultacje przeprowadzono od 27 stycznia 2020 r. do 9 marca 2020 r. w następujących formach wynikających z zapisów art. 17 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293):

  • wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego od 27 stycznia 2020 r. do 24 lutego 2020 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne » 2020 styczeń)
  • dyskusji publicznej (spotkania otwartego) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego - spotkanie odbyło się w dniu 30 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu przy Al. Niepodległości 49, w sali nr 102, piętro I, o godzinie 17:00
  • składania uwag na piśmie do 9 marca 2020 r. z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Pisma można było złożyć w formie tradycyjnej - do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy lub elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (ePUAP: /UMTychy/skrytka).

Materiały oraz informacje dotyczące konsultowanego projektu zamieszczono:

  • w BIP Urzędu Miasta Tychy,
  • na stronie razemtychy.pl,
  • w Gazecie Wyborczej.

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X