Raport z konsultacji MPZP dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje – etap III

Raport z konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach - etap III

 Konsultacje przeprowadzono od 27 stycznia 2020 r. do 9 marca 2020 r. w następujących formach wynikających z zapisów art. 17 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293):

  • wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego od 27 stycznia 2020 r. do 24 lutego 2020 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne » 2020 styczeń)
  • dyskusji publicznej (spotkania otwartego) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego - spotkanie odbyło się w dniu 30 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu przy Al. Niepodległości 49, w sali nr 102, piętro I, o godzinie 17:00
  • składania uwag na piśmie do 9 marca 2020 r. z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Pisma można było złożyć w formie tradycyjnej - do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy lub elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (ePUAP: /UMTychy/skrytka).

Materiały oraz informacje dotyczące konsultowanego projektu zamieszczono:

  • w BIP Urzędu Miasta Tychy,
  • na stronie razemtychy.pl,
  • w Gazecie Wyborczej.

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X