Aktualności

Tarcza antykryzysowa dla organizacji pozarządowych

Co daje NGO-som przygotowany przez rząd pakiet specjalnych przepisów na czas epidemii?

Umowy z członkiem zarządu - kto podpisuje?

Od maja 2016 roku w umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu organizację reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej lub pełnomocnik. A co, gdy umowa została podpisana „po staremu”, czyli wyłącznie między członkami zarządu?

więcej na stronie i tu

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej.

Link do informacji na BIP: https://bip.umtychy.pl/otwarte-konkursy-ofert/1335

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Oświadczenie o bezstronności

WAŻNE ! Informacja do otwartego konkursu ofert na 2020 rok

W związku z blokadą  ELEKTRONICZNEGO GENERATORA eNGO, a tym samym brakiem możliwości przesłania ofert w dniu 20 grudnia 2019r. wydłużony zostaje termin składania ofert do dnia 24 grudnia 2019r. do godziny 10:00.

Pozostałe ustalenia konkursu pozostają bez zmian.

Ofertę, należy przygotować i wysłać w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie złożyć ją osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, lub w formie pisemnej (poczta) lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź uwierzytelnionego profilem zaufanym ePUAP, w terminie do 24 grudnia 2019 r.do godziny 10:00.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X