Konsultacje 17/2022

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy na lata 2023 - 2027”

 Konsultacje dotyczą  projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy na lata 2023 - 2027”.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacj:16 listopad 2022r. – 30 listopad 2022r.

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje do dnia zakończenia konsultacji.

Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu uchwały oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,

b) pełną nazwę organizacji pozarządowych, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

Informacja o wynikach konsultacji:

Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji, tj. do dnia 14 grudnia 2022r.

Nazwa i adres właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje

Urząd Miasta Tychy, Wydział Komunalny Ochrony środowiska i Rolnictwa al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, tel. 32 776 38 06 email:

BIP

RAPORT

BIP

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X