Konsultacje 15/2022 zakończone

Prezydent Miasta Tychy informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wyniki Konsultacji:

Umieszczono na stronie BIP oraz poniżej

W konsultacjach organizacje nie zgłosiły żadnych uwag lub opinii dotyczących przedmiotowego projektu uchwały.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 14. 09. 2022 r. – 28.09 2022 r.

Jednostka organizacyjna, wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy
ul. Barona 30 p. 209, 43-100 Tychy

Agata Gasz-Solik,

tel.: (32) 776 34 59, e-mail:

BIP

Ogłoszenie i projekt uchwały

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X