Konsultacje 1/2021

OGŁOSZENIE O PROWADZENIU KONSULTACJI

Tytuł projektu uchwały:Uchwała Nr .../.../...Rady Miasta Tychy z dnia ... ...r.wsprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego, ul.Beskidzkiej i linii kolejowej nr 179 w Tychach

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
19 stycznia 2021 r. – 2 marca 2021 r.
Jednostka organizacyjna wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:
Urząd Miasta Tychy
Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
tel. (32) 776 37 01,
adres mailowy:
Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Uwagi i opinie dotyczące projektu planu miejscowego należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia, do dnia zakończenia konsultacji.
Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
- odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
- pełną nazwę organizacji pozarządowych, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.
Informacja o wynikach konsultacji:
Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji, tj. do dnia
16 marca  2021 r.

źródło informacji na stronie

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X