Zobacz nas na Facebook Zobacz nas na Twitter Zobacz nas na Yotube

Konsultacje 3/2020

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Tychy na rok 2020.

 

1) Tytuł projektu uchwały:

Uchwała NR ……/..….……/20 Rady Miasta Tychy z dnia……………. 2020r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2020.

2) Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

10 lutego 2020r. – 25 lutego 2020r.

3) Jednostka organizacyjna wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Urząd Miasta Tychy

  1. Niepodległości 49, 43-100 Tychy

tel. (32) 776 38 06

adres e-mail:

4) Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia, do dnia zakończenia konsultacji.

Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

  1. a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu uchwały oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
  1. b) pełną nazwę organizacji pozarządowych, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

5) Informacja o wynikach konsultacji:

Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji, tj. do dnia 10 marca 2020r.

 

BIP

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X