Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi Program Współpracy na 2016 r.

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016. Konsultacje przeprowadzono w trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 19 października – 2 listopada 2015 roku.
W imieniu Prezydenta Miasta Tychy konsultacje przeprowadził Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy.

W ramach konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii dotyczących przedmiotowego projektu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X