Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi Program Współpracy na 2016 r.

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016. Konsultacje przeprowadzono w trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 19 października – 2 listopada 2015 roku.
W imieniu Prezydenta Miasta Tychy konsultacje przeprowadził Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy.

W ramach konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii dotyczących przedmiotowego projektu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X