Rozpoczęcie prac na Programem Współpracy na 2019

"zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019"". Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz miasta Tychy i jego mieszkańców do wnoszenia propozycji/uwag w terminie do 20 lipca br. "

 

Rozpoczęcie prac na Programem Współpracy na 2019

Propozycje można wnosić w oparciu o "Program współpracy miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok". :

  • w formie elektronicznej na adres:

  • osobiście: Referat Komunikacji Społecznej Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Barona 20 p. 209, w godzinach pracy Urzędu.

Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje projekt Programu na 2019 rok zostanie ponownie poddany procesowi konsultacji zgodnie z Uchwałą 0150/XLVI/1036/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Przedstawiamy w załaczniku plan konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok".

Jednocześnie informujemy, że plan konsultacji może ulec zmianom w zakresie terminów i form konsultacji.

Załączniki:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X