Konsultacje 23/2022

Prezydent Miasta Tychy informuje o rozpoczęciu w dniu 28 grudnia 2022r. konsultacji opracowanego dokumentu pn: „Projekt aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  i paliwa gazowe dla miasta Tychy”

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 28 grudnia 2022 r. – 11 stycznia 2023 r.

Jednostka organizacyjna wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Urząd Miasta Tychy

Niepodległości 49, 43-100 Tychy

tel. (32) 776 38 34

adres e-mail:

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 2 ogłoszenia, do dnia zakończenia konsultacji.

Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu uchwały oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,

b) pełną nazwę organizacji pozarządowych, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

BIP

WYNIKI

BIP

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X