Konkursy

Filtruj: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komunikat do otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 26 listopada 2021 roku

Komunikat o unieważneiniu konkursu z powodu nie złożenia oferty

Otwarty konkurs ofert - Klub Kibica

Termin, miejsce i sposób składania ofert: 

  1. Ofertę, należy składać w formie pisemnej osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, lub drogą pocztową na adres Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy, (al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy) lub w formie dokumentu elektronicznego tj.:
    - podpis elektroniczny,
    - profil zaufany ePUAP
    w terminie do 07 lutego 2022 r. (decyduje data wpływu). Na kopercie, w której złożona zostanie oferta lub piśmie ogólnym (w przypadku ePUAP) należy dookreślić nawę zadania.

Nabór członków do komisji konkursowej - POPŻ 2022

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej - dotyczy POPŻ

Nabór członków do komisji konkursowej - TIK 2022

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej.

Otwarty konkurs ofert - Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ w 2022 roku

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i  osób w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X