Konkursy

Filtruj: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Otwarty konkurs ofert I na 2021 - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Działając na podstawie art. 11 i art. 13-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz.1057 t.j. z dnia 2020.06.18) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresach:

  1. ochrony i promocji zdrowia;
  2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  3. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  4. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  5. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  6. promocji i organizacji wolontariatu


w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie NPP i NPO w roku 2021

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punków nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku

Ogłoszenia o naborze do komisji konkursowej POPŻ 2020/2021

Ogłoszenia o naborze do komisji konkursowej  POPŻ 2020/2021

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

Prezydent Miasta Tychy ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2020-2021 w zakresie:

- pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020

Informacja o wynikach konkursu

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą "Dystrybucja żywności do osób i rodzin najbardziej potrzebujących oraz prowadzenie działań w ramach środków
towarzyszących mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego"

Konkurs nie został rozstrzygnięty

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X