III Otwarty konkurs ofert na 2023- Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie:

I. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
II. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
III. rewitalizacji

Termin składania ofert - do 10 maja 2023 r

Minimalny finansowy wkład organizacji wynosi 1 % liczony od wartości wnioskowanej/otrzymanej dotacji (w tym świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego).

Opis zakładanych rezultatów oraz dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – są obowiązkowe do wypełnienia. Z uwagi na obowiązek rozliczenia się Oferenta z rezultatów zadań, wykazane rezultaty zadań publicznych powinny być mierzalne.

Termin realizacji zadań: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a zakończenie nie później niż 31 grudnia 2023 r.

  1.  Ofertę należy przygotować i wysłać w elektronicznym Generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie:

- wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do  10 maja 2023 roku osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, pokój 509 lub za pośrednictwem poczty. Składając ofertę za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Tychach, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Niepodległości 49 – nie data nadania w urzędzie pocztowym 

lub 

- podpisać elektronicznie i wysłać przez ePUAP.

  1.  W przypadku składania oferty osobiście, dokument należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania.
  2. Oferta powinna zostać podpisana przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z KRS lub innym rejestrem/ewidencją lub pełnomocnictwem. Podpis powinien umożliwić weryfikację osób.
  3.   Oferty złożone w Generatorze wniosków eNGO, bez złożenia ich papierowo/ePUAP w ww. terminie, pozostaną bez rozpatrzenia. Złożona oferta musi posiadać taką samą sumę kontrolną jak ta, przygotowana w Generatorze.

https://bip.umtychy.pl/otwarte-konkursy-ofert/1410

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X