Nabór członków do komisji konkursowej - w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej.

Zachęcamy do udziału

 

Termin, miejsce i forma zgłaszania kandydatów.

Kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na formularzu załącznik numer 1 (plik do pobrania) w terminie do: 28 lipca 2022 r. osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy,
przy al. Niepodległości 49, lub w formie pisemnej (poczta) lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź uwierzytelnionego profilem zaufanym ePUAP. Zgłoszenie powinno być zaadresowane do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy.

 

 1. Do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej uprawnione są organizacje pozarządowe
  w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie biorą udziału w konkursie
 2. Z grona zgłoszonych kandydatów zostaną wyłonione maksymalnie dwie osoby, które spełniają przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
 3. reprezentują organizację, która prowadzi działalność statutową w obszarach pokrywających się z zakresem tematycznym konkursu,
 4. posiadają kwalifikacje i doświadczenie w zakresie problematyki związanej z zadaniem konkursowym,
 5. posiadają doświadczenie przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków publicznych.
 6. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających przynajmniej jedno z wymienionych w pkt. III.2, preferowani będą kandydaci, którzy posiadają wyższe kwalifikacje i bogatsze doświadczenie w zakresie problematyki związanej z zadaniami konkursowymi oraz są dostępni w dniu planowanego posiedzenia komisji konkursowej.
 7. Komisja konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy.

Osoby powołane do składu komisji konkursowej przed przystąpieniem do opiniowania złożonych ofert, składają pisemne oświadczenie o bezstronności

Pliki do poprania na stronie BIP

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X