Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku - rewitalizacja

w zakresie rewitalizacji

 Ogłoszenie konkursowe na stronie BIP i poniżej

Termin składania ofert od 31 marca do 21 kwietnia 2022r.

 

Termin, miejsce i sposób składania ofert:

1. Ofertę, należy przygotować i wysłać w elektronicznym Generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie: wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia 2022 roku w Urzędzie Miasta Tychy, Wydział Spraw Społecznych ul. Barona 30 pokój 209, lub przesłać pocztą lub poprzez ePUAP.

2. W przypadku składania oferty osobiście, dokument należy złożyć w zamkniętej kopercie.

3. Składając ofertę za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Tychach, Wydziału Spraw Społecznych przy ul. Barona 30 pokój 209 – nie data nadania
w urzędzie pocztowym.

4. Oferta powinna zostać podpisana przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z KRS lub innym rejestrem/ewidencją lub pełnomocnictwem. Podpis powinien umożliwić weryfikację osób.

5. Oferty złożone w Generatorze wniosków eNGO, bez złożenia ich papierowo/ePUAP w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Złożona oferta musi posiadać taką samą sumę kontrolną jak ta, przygotowana w Generatorze.

 

Strona BIP

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X