Konkurs ofert na 2022 rok - sport

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku, w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Celem konkursu jest wyłonienie realizatorów zadań publicznych w ww. obszarze.

Termin, miejsce i sposób składania ofert:

Termin realizacji zadań: od 1 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

1. Ofertę, należy przygotować i wysłać w elektronicznym Generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Wygenerowaną ofertę należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2022 roku do godziny 15:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach, przy al. Piłsudskiego 12 pok. 305, (lub przesłać pocztą lub poprzez ePUAP). W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Tychach, a nie data nadania w urzędzie pocztowym.

2. Oferta powinna zostać podpisana przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z KRS lub innym rejestrem/ewidencją lub pełnomocnictwem. Podpis powinien umożliwić weryfikację osób.

3. Oferta, która wpłynie wyłącznie w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE lub tylko w wersji papierowej nie będzie objęta oceną merytoryczną. Złożona oferta musi posiadać taką samą sumę kontrolną jak ta, przygotowana w Generatorze.

UWAGA: Oferta, która wpłynie po 13 stycznia 2022 r. po godzinie 15:00 nie będzie objęta oceną  merytoryczną.

 

BIP

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X