Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert - na rok 2022

Pełna treść ogłoszenia, z którą należy się zapoznać, znajduje się w załączeniu i na BIP

Termin, miejsce i sposób składania ofert:

Termin realizacji zadań: od 3 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Wyjątek stanowi zadanie numer III. 5 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym gdzie termin realizacji zadania publicznego ustala się od 3 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

1.   Ofertę, należy przygotować i wysłać w elektronicznym Generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie:

a)     ofertę należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku w Urzędzie Miasta Tychy, Wydział Spraw Społecznych pokój 509 przy al. Niepodległości 49, (lub przesłać pocztą lub poprzez ePUAP). W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Tychach, nie data nadania w urzędzie pocztowym;

b)    w przypadku składania osobiście lub pocztą, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie

2.   Oferta powinna zostać podpisana przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z KRS lub innym rejestrem/ewidencją lub pełnomocnictwem. Podpis powinien umożliwić weryfikację osób.

3.   Oferty złożone w Generatorze wniosków, bez złożenia ich papierowo w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Złożona oferta musi posiadać taką samą sumę kontrolną jak ta, przygotowana w Generatorze.

Pliki do pobrania:

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X