Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie miasta Tychy w 2022 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawn

Celem konkursu ofert jest wyłonienie organizacji pozarządowych, które w ramach swojej działalności statutowej będą prowadziły na terenie miasta Tychy w 2022 roku jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także będą realizowały zadania z zakresu edukacji prawnej.

 

Zadanie nr 1

Tytuł: Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO) oraz edukacji prawnej

ul. Barona 30 / 212

Zadanie nr 2

Tytuł: Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO), oraz edukacji prawnej

ul. Grota Roweckiego 42/327

Zadanie nr 3

Tytuł: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP), oraz edukacji prawnej

ul. Grota Roweckiego 42/327

 

  1. Ofertę, należy przygotować i wysłać w elektronicznym Generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie:
  2. ofertę należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.11.2021 roku do godz. 17.30 w Urzędzie Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49 pokój 511. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Tychach, nie data nadania w urzędzie pocztowym.
  3. w przypadku składania osobiście i pocztą należy ofertę złożyć w kopercie (na kopercie należy dookreślić, którego zadania oferta dotyczy).
  4. dopuszcza się także możliwość złożenia oferty konkursowej wyłącznie w formie elektronicznej pod warunkiem posiadania podpisu elektronicznego bądź za pomocą profilu zaufanego. W tym przypadku należy wygenerować ofertę za pomocą Generetora eNGO, zeskanować ją i przesłać
    w formie elektronicznej.
  5. Oferty złożone w Generatorze, bez złożenia papierowej oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  6. Oferta powinna zostać podpisana przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z KRS lub innym rejestrem/ewidencją lub pełnomocnictwem. Podpis powinien umożliwić weryfikację osób.

 

Załączniki 1,2 dla NPP

Załączniki 3,4 dla NPO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X