Nabór członków do komisji konkursowej

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Tychy w 2017 roku. "

Szczegóły dotyczące konkursu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy w modułach:

a)     Nieodpłatna Pomoc Prawna (https://bip.umtychy.pl/nieodplatna-pomoc-prawna)

b)    Organizacje Pozarządowe–Otwarte konkursy ofert (https://bip.umtychy.pl/otwarte-konkursy-ofert)

Planowany termin posiedzenia Komisji Konkursowej – 5 grudnia 2016 r.

1.     Kandydatów na członków Komisji Konkursowej o których mowa w ust. 1 należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym (załącznik do niniejszego ogłoszenia) w terminie do dnia 18 listopada 2016 r. w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Szkolenia Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 pok. 211, tel. (32) 776 32 11.

 

2.     Do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie biorą udziału w konkursie.

       Z grona zgłoszonych kandydatów zostaną wyłonione dwie osoby, które spełniają następujące  

      kryteria:

a)     reprezentują organizację, która prowadzi działalność statutową w obszarze pokrywającym się z zakresem tematycznym konkursu,

b)    posiadają kwalifikacje i doświadczenia w zakresie problematyki związanej z zadaniem konkursowym.

     W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wyżej wymienione kryteria wybór  nastąpi poprzez losowanie.

 

3.     Komisja Konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy i będzie działać w oparciu o Regulamin Komisji Konkursowej.

Osoby powołane do składu Komisji Konkursowej przed przystąpieniem do oceny złożonych ofert, składają pisemne oświadczenie o bezstronności, którego wzór stanowi załącznik
do Regulaminu Komisji Konkursowej.

 

Załączniki:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X