Baza Ngo

Fundacja SLAVI-FIRENZE

Miasto: Tychy
Adres: UL. ADAMA ASNYKA 2 /2
Adres e-mail: WWW.SLAVI-FIRENZE.EU
Data rejestracji: 2022-10-20
Forma prawna: Fundacja
Numer KRS / inny: 0000998195
OPP: Nie
Prowadzenie działalności gospodarczej: Tak
Cele statutowe: NAUKI, W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEJ W ZAKRESIE WSPIERANIA ICH TALENTU, PROMOCJI I POMOCY W ROZWOJU ICH ŚCIEŻKI NAUKOWEJ; WYRÓWNYWANIE SZANS W DOSTĘPIE DO EDUKACJI, KULTURY I INFORMACJI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI. CELAMI FUNDACJI SĄ RÓWNIEŻ: A) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, B) WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ, C) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, D) PROMOCJA IDEI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU ORAZ ZATRUDNIANIA SOCJALNEGO WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW, E) KULT RELIGIJNY, W TYM MIĘDZY WSPIERANIE IDEI CHRZEŚCIJAŃSTWA, F) OŚWIATA I WYCHOWANIE, W TYM WSPIERANIE INICJATYW KULTURALNYCH, OŚWIATOWYCH, PROMOCJA KULTURY I TRADYCJI, W TYM TRADYCJI REGIONALNYCH, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, G) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI ZE SPOŁECZEŃSTWEM UKRAINY, H) PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, I) WSPIERANIE WOLONTARIATU, J) OCHRONA ŚRODOWISKA, K) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, L) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I W WIEKU EMERYTALNYM, M) OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ OSÓB DOTKNIĘTYCH WOJNĄ, KATAKLIZMAMI I INNYM ZDARZENIAMI NADZWYCZAJNYMI, N) ROZWÓJ NAUKI, O) ROZWÓJ GOSPODARKI, P) KULTURA I SZTUKA, R) OPIEKA NAD ZABYTKAMI.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X