Baza Ngo

Fundacja Dobro Wraca MG

Miasto: Tychy
Adres: ul. Reymonta 60/15
Adres e-mail:
Data rejestracji: 20 kwietnia 2021 r.
Forma prawna: Fundacja
Numer KRS / inny: 0000893615
OPP: Nie
Cele statutowe: 1. Ochrona i promocja zdrowia oraz ratowanie życia dzieci; 2. Pomoc pacjentom, w szczególności dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym w dostępie do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków rehabilitacyjnych i ortopedycznych, a także pomoc w dostępie do usług medycznych, świadczeń zdrowotnych i innych związanych z ochroną zdrowia i leczeniem; 3. Niesienie pomocy psychicznej i materialnej dzieciom oczekującym na skomplikowane bądź kosztowne leczenie lub dotkniętym trudno wyleczalnymi chorobami;; 4. Ochrona i promocja zdrowia, popularyzacja zdrowego trybu życia; 5. Wspieranie i podejmowanie inicjatyw o charakterze edukacyjnym; 6. Pomoc osobom z zaburzeniami rozwoju, w szczególności dzieciom i prowadzenie działalności w zakresie ich rozwoju; 7. Prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym , terapeutycznym, edukacyjnym i naukowym mających na celu przewrócenie osobom niepełnosprawnym pełnej sprawności , w tym usprawnienie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych, w celu umożliwienia takim osobom funkcjonowania w społeczeństwie; 8. Organizowanie pomocy medycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej oraz finansowej i rzeczowej dla osób z zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności dla dzieci; 9. Udzielanie pomocy, w tym pomocy społecznej, dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych; 10. Udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; 11. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 12. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 13. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 14. Pomoc szpitalom i placówkom medycznym, placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym; 15. Pomoc dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej; 16. Działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego (działalność ekologiczna); 17. Zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin; 18. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w zakresie określonym w pkt 1-17 powyżej.
NIP: 6462988457
REGON: 388704281
Znajduje się w: Inne

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X