Baza Ngo

Fundacja "ETYKA - NIE ZOSTAŁEŚ SAM" w likwidacji

Miasto: Tychy
Adres: ul.Honoraty 28
Data rejestracji: 2003-10-30
Forma prawna: Fundacja
Numer KRS / inny: 176705
OPP: Nie
Prowadzenie działalności gospodarczej: Tak
Cele statutowe: CELEM FUNDACJI JEST POMOC BEZROBOTNYM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, PROMOCJI ZATRUDNIENIA, POŚREDNICTWO PRACY, AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY, BEZDOMNYM, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OSÓB SAMOTNYCH, OSÓB W PODESZŁYM WIEKU, MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, ABSOLWENTOM
NIP: 9542459834
REGON: 27 800 000 000 000
Kod pocztowy: 43-100
Opis:

CELEM FUNDACJI JEST POMOC BEZROBOTNYM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, PROMOCJI ZATRUDNIENIA, POŚREDNICTWO PRACY, AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY, BEZDOMNYM, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
OSÓB SAMOTNYCH, OSÓB W PODESZŁYM WIEKU, MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, ABSOLWENTOM RODZIN NAJUBOŻSZYCH, OSOBOM NĘKANYM FIZYCZNIE I PSYCHICZNIE, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW KOBIET DYSKRYMINOWANYM ZAWODOWO ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MEŻCZYZN, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH,
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCEJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY, WYCHOWANIA, KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY, TRADYCJI, UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, PORZĄDKU
I BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO, PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI PAŃSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA, SWOBÓD OBYWATELSKICH,
DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW KONSUMENTÓW, DZIAŁAN NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI, PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU, DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMATYCZNIE, FINANSOWO ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY, WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA EKOLOGII OCHRONY ZWIERZĄT.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X