Baza Ngo

Fundacja Frater - Pomoc dla Rodzinnej Opieki Zastępczej

Miasto: Tychy
Adres: ul. Moniuszki 10/23
Data rejestracji: 2014-12-04
Forma prawna: Fundacja
Numer KRS / inny: 532898
OPP: Nie
Prowadzenie działalności gospodarczej: Nie
Adres korespondencyjny: MONIUSZKI 10 /23
Cele statutowe: 1.CELEM FUNDACJI JEST DOBROCZYNNOŚĆ NA RZECZ RODZIN ZASTĘPCZYCH I DZIECI Z PIECZY ZASTĘPCZEJ, RÓWNIEŻ TYCH PRZEBYWAJĄCYCH POZA PLACÓWKĄ OPEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ (MOW, MOS, SOW, SOSW I INNYCH) ZWANYCH DALEJ POOPIECZNYMI, 2.FUNDACJA REALIZUJE SWOJE DOBROCZYNNE CELE POPRZEZ: A)TWORZENIA SYSTEMÓW WSPARCIA, B)UMOŻLIWIENIE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO, DUCHOWNEGO I FIZYCZNEGO PODOPIECZNYCH, C)NIESIENIE POMOCY DZIECIOM SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYM, D)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRWANYCH, E)ORGANIZOWANIE WSZELKIEGO RODZAJU WYPOCZYNKU, F)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ WYCHOWANKÓW WYWODZĄCYCH SIĘ Z PIECZY ZASTĘPCZEJ, G)POMOC DZIECIOM W PIECZY ZASTĘPCZEJ I DOMACH DZIECKA, H)PROMOCJĘ I ORGANIZACJĘ KAMPANII SPOŁECZNYCH I DZIAŁALNOŚCI WOLONTARIATÓW, I)WSPÓŁDZIAŁANIE W SPOSÓB DORAŹNY LUB NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI I GOSPODARCZYMI W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ I CELÓW STATUTOWYCH, J)WYSTĘPOWANIE Z WNIOSKAMI, OPINIAMI I INICJATYWAMI DO INSTYTUCJI RZĄDOWYCH, SAMORZĄDOWYCH ORAZ ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, A TAKŻE SĄDOWYCH W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, K)ORGANIZOWANIE WSZELKIEGO RODZAJU IMPREZ SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH I ROZRYWKOWYCH PROMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ
NIP: 6462936070
REGON: 360 228 916
Kod pocztowy: 43-100

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X