Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie:

Otwarty konkurs ofert - ŚDS

Prezydent Miasta Tychy ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2023-2027 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na: Prowadzenie na terenie Miasta Tychy w latach 2023– 2027 ponadgminnego ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Konsultacje 17/2022

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy na lata 2023 - 2027”

Mały grant 14/2022

Informujemy o ofercie złożonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Tychach na zadanie publiczne pod nazwą: "Czeka na nas świat"

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. zamieszczam ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty

Otwarty konkurs ofert prowadzenie NPP i NPO w 2023 r.

Prezydent Miasta Tychy

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 roku pn.:  „Prowadzenie na terenie miasta Tychy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X