Aktualności

Konsultacje 12/2021

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Tychy na lata 2021-2027+.

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej.

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie miasta Tychy w 2022 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawn

Celem konkursu ofert jest wyłonienie organizacji pozarządowych, które w ramach swojej działalności statutowej będą prowadziły na terenie miasta Tychy w 2022 roku jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także będą realizowały zadania z zakresu edukacji prawnej.

Konsultacje 11/2021

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji:

Tytuł projektu uchwały: Uchwała Nr .../.../...Rady Miasta Tychy z dnia ... ...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli Żwaków i Suble pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, ks. Stanisława Radziejowskiego, Stoczniowców'70, Jaśkowicką i linią kolejową nr 139 w Tychach - etap I

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy

Konsultacje przeprowadzono w trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X