Zobacz nas na Facebook Zobacz nas na Twitter Zobacz nas na Yotube

Aktualności

Ogłoszenie konkursowe ze sportu na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie:

I.wspierania i upowszechniani kultury fizycznej

II.rewitalizacji

Oferty należy składać poprzez elektroniczny generator
https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace
tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Ogłoszenie pod linkiem:
https://mosirtychy.bip.gov.pl/konkursy-pozytek-publiczny/ogloszenie-otwarteg
o-konkursu-ofert-na-2020-rok.html

oraz w załączeniu.

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie:

I. ochrony i promocji zdrowia
II. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
III. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
IV. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
V. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
VI. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
VII. rewitalizacji

 

WAŻNE ! Informacja do otwartego konkursu ofert na 2020 rok

W związku z blokadą  ELEKTRONICZNEGO GENERATORA eNGO, a tym samym brakiem możliwości przesłania ofert w dniu 20 grudnia 2019r. wydłużony zostaje termin składania ofert do dnia 24 grudnia 2019r. do godziny 10:00.

Pozostałe ustalenia konkursu pozostają bez zmian.

Ofertę, należy przygotować i wysłać w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie złożyć ją osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, lub w formie pisemnej (poczta) lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź uwierzytelnionego profilem zaufanym ePUAP, w terminie do 24 grudnia 2019 r.do godziny 10:00.

 

Życzenia świąteczne

kartka SWZ

NGO płaci podatki. Od nowego roku będzie to robić na indywidualny mikrorachunek podatkowy

NGO-sy w różnych sytuacjach płacą podatki. Dotyczy ich podatek dochodowy od osób prawnych, ale też – jeśli zatrudniają pracowników lub współpracowników na umowy-zlecenia – odprowadzają za nich podatki.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X