Weź udział w II edycji Młodzieżowego Budżetu Partycypacyjnego!

Razem zmieniamy szkołę! Aktywność w Tychach się opłaca!

Zasady MBP

  •  Pomysł do MBP może złożyć każdy uczeń tyskiej Szkoły Ponadpodstawowej
  • Projekt powinien być zgodny ze statutem Szkoły i być możliwy do realizacji przez Szkołę
  • Zadanie musi się mieścić w kwocie 10 tys. zł
  • Projekt powinien być możliwy do zrealizowania do końca roku tzn. wszystkie wydatki z nim związane muszą zostać poniesione w terminie do 31 grudnia 2019 r.
  • Regulamin MBP wraz załącznikami tutaj.

MBP na skróty

Etapy MBP

Co warto wiedzieć

 

Zgłaszanie projektów

(termin ustala Dyrektor Szkoły)

projekt musi być złożony na odpowiednim formularzu (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie www.razemtychy.pl)

 

do wniosku należy dołączyć listę z podpisami co najmniej 15 uczniów Szkoły popierających projekt

 

wniosek powinien zostać złożony w sekretariacie Szkoły

 

Weryfikacja zadań

(termin ustala Dyrektor Szkoły)

wstępnej weryfikacji projektów pod względem możliwości realizacji i kosztów dokonuje Szkolna Komisja Konsultacyjna złożona z dyrekcji Szkoły, dwóch nauczycieli, dwóch przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz dwóch przedstawicieli Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy

 

w posiedzeniu Szkolnej Komisji Konsultacyjnej, mogą uczestniczyć autorzy projektów, które zostały zgłoszone do konkursu i dokonać ok. 10 minutowej prezentacji własnego zadania

 

Szkolna Komisja Konsultacyjna może ingerować w merytoryczny zakres propozycji zadań a w razie zaistniałych wątpliwości Komisja może zwrócić się z prośbą do autora projektu o wyjaśnienie informacji zawartych w zgłoszeniu zadania do MBP. Autor na uzupełnienie ma 2 dni robocze od momentu otrzymania informacji (osobiście lub telefonicznie), jeżeli termin ten nie zostanie dochowany obowiązywać będą rozwiązania zaproponowane przez Komisję

 

na podstawie dokonanej weryfikacji zgłoszeń, Komisja sporządza listę pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych zadań i przekazuje ją do wiadomości uczniów w postaci informacji umieszczonej na tablicy ogłoszeń. Lista pozytywnie zaopiniowanych zadań zostanie opublikowana na stronie razemtychy.pl

 

Głosowanie

(termin ustala Dyrektor Szkoły)

uprawnionymi do głosowania są wszyscy uczniowie Szkoły, która objęta jest MBP

 

każdy uczeń chcący oddać głos otrzymuje 1 kartę do głosowania z pieczątką Szkoły

 

każdy uczeń może głosować na 1 zadanie (poprzez postawienie znaku "X")

 

Realizacja zadania

 

wszystkie wydatki związane z realizacją zadania muszą zostać poniesione w terminie do 31 grudnia 2019 r.

Dyrektor Szkoły przekazuje informację dot. zrealizowanych zadań, zgodnie z załącznikiem nr 6 w terminie 30 dni od zakończenia zadań jednakże nie później niż do 31 stycznia 2020 r. w formie papierowej oraz elektronicznej do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia mieszczącego się przy ul. Barona 30, pok. 209 oraz na adres mailowy .

 
 
 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X