Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)

Dokument „Dobra Mobilność 30/50 – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został przekazany do konsultacji społecznych. Konsultacje potrwają do dnia 11 kwietnia 2023 r.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), informuje o: rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu „Dobra Mobilność 30/50 – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje zapisów projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mają charakter otwarty. Zapraszamy do aktywnego udziału w tym procesie m.in. jednostki samorządu terytorialnego, środowiska społeczne, gospodarcze, naukowe, organizacje pozarządowe, jak również mieszkańców naszego subregionu.

Wnioski i uwagi do projektu dokumentu „Dobra Mobilność 30/50 – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie od dnia 20 marca 2023 r. do dnia 11 kwietnia 2023 r.:

  • elektronicznie na adres e-mail: ;
  • w formie pisemnej:        
    na adres Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice;
  • bezpośrednio do siedziby  Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice;
  • ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia dokumentów – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice.


Zapraszamy do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, zgodnie z poniższym harmonogramem:

.

Wszystkie informacje na temat projektu dokumentu są udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Zrównoważonej Mobliności pod numerem telefonu: 32 718  07 11 lub mailowo na adres: .

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X