Konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2023.

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2023.


Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 08 lutego 2023r. – 22 lutego 2023r.

Jednostka organizacyjna wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
tel. (32) 776 39 34
adres e-mail:

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały należy kierować na adres: Urząd Miasta Tychy, Wydział Komunalny Ochrony środowiska i Rolnictwa al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: ePUAP:/UMTychy/skrytka, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, lub za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: , do dnia zakończenia konsultacji.


Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności odniesienie do tytułu konsultowanego projektu uchwały oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem.

BIP

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X