Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024

Na podstawie Uchwały nr XXXII/617/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2021 r. przeprowadza się konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.

1. Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.

 

2. Zasięg konsultacji

Ogólnomiejski

 

3.Tremin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 3 marca 2022 r. - 17 marca 2022 r.

 

4. Formy konsultacji:

Zbieranie uwag w formie:

  • pisemnej na adres: Prezydent Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, ePUAP:/UMTychy/skrytka. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • elektronicznej na stronie internetowej razemtychy.pl w zakładce konsultacje społeczne,
  • dyżur telefoniczny pracowników merytorycznych w dniu 17 marca 2022 r. w godzinach od 15.00 do 17.00, pod nr tel. 32/776 35 11, 32/776 35 40,
  • udostępnienie dokumentacji:

-  w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia (V piętro, pok. 511a), po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel.: 32/776 35 11, 32/776 35 40 w terminie od 3 do 17 marca 2022 r.,

-  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Urząd Miasta » Wydziały » Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia » informacje),

- na stronie internetowej  (zakładka: »Konsultacje Społeczne).

 

6. Nazwa i adres właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje wraz z danymi kontaktowymi

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Urząd Miasta Tychy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy

tel. 32 776 35 11, 32 776 35 40;  email: ,

 

BIP

 

RAPORT Z KONSULTACJI ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE BIP

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X