Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tychy.

Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tychy.

TRYB KONSULTACJI:

  • uchwała Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
  • uchwała Nr III/42/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy

TERMIN KONSULTACJI: od 20 listopada 2020 r. do 10 grudnia 2020 r.

DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH KONSULTACJI:

Konsultacje przeprowadzono w następujących formach:

  • udostępniania niezbędnej dokumentacji w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VIII piętro, pokój 805 w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz na stronie razemtychy.pl;
  • zgłaszania uwag w formie pisemnej i elektronicznej w trakcie trwania konsultacji. Pisma można było złożyć w formie tradycyjnej – do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy lub elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (ePUAP: /UMTychy/skrytka_) lub poprzez zamieszczony formularz zgłoszeniowy na stronie razemtychy.pl.

Materiały oraz informacje dotyczące konsultowanego projektu zamieszczono:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy;
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy;
  • na stronie razemtychy.pl;
  • na stronie umtychy.pl;
  • w prasie: „Gazeta Wyborcza”.

Raport w załączeniu

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X