Zobacz nas na Facebook Zobacz nas na Twitter Zobacz nas na Yotube

 

Raport z konsultacji dla projektu MPZP obszaru w rejonie ulic: Jaskrów, Dzwonkowej i Cmentarnej oraz Cmentarza Komunalnego w Tychach - Etap I

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI DLA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU W REJONIE ULIC: JASKRÓW, DZWONKOWEJ I CMENTARNEJ ORAZ CMENTARZA KOMUNALNEGO  TYCHACH - ETAP I

Konsultacje przeprowadzono w następujących formach wynikających z zapisów art. 17 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.):

 • wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego od 12 listopada do 10 grudnia 2019 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne » 2019 listopad)
 • dyskusji publicznej (spotkania otwartego) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego - spotkanie odbyło się w dniu 14 listopada 2019 r. Urzędzie Miasta Tychy, w sali nr 101, piętro I, godz. 17:00
 • składania uwag na piśmie do 31 grudnia 2019 r. z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Pisma można było złożyć w formie tradycyjnej - do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy lub elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (ePUAP: /UMTychy/skrytka).
   
  Materiały oraz informacje dotyczące konsultowanego projektu zamieszczono:
  - w BIP Urzędu Miasta Tychy
  - na stronie razemtychy.pl
  - w tygodniku Twoje Tychy
  - ogłoszenia rozwieszone w dzielnicy (szkoła, przedszkole, sklep, tablica ogłoszeń
  należąca do rady osiedla).

Komórka odpowiedzialna za przeprowadznie konsultacji:
Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X